rss feed Imprime esta páxina Envía esta páxina
20 Desarranxos. Panorama da arte brasileira

20 Desarranxos. Panorama da arte brasileira

Ficha

Datas: 
21 xaneiro 2005 - 8 maio 2005
Lugar: 
Primeiro andar
Horario: 
martes a domingo (festivos incluídos), de 11:00 a 21:00
Produción: 
MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo
Comisariado: 
Gerardo Mosquera

Itinerancia

  • MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Brasil (16 outubro - 30 novembro 2003)
  • Paço Imperial, Río de Xaneiro, Brasil (16 decembro 2003 - 15 febreiro 2004)
  • Museo de Arte Moderna Aluísio Magalhães, Recife, Brasil (11 marzo - 2 maio 2004)

Síntese do proxecto

A orixe da exposición "20 DESARRANXOS", comisariada polo prestixioso crítico cubano Gerardo Mosquera, atópase na edición 2003 do "Panorama da arte brasileira", a segunda exposición periódica máis importante de arte contemporánea de Brasil, só superada pola Bienal de Súo Paulo, organizada polo MAM (Museu de Arte Moderna de Súo Paulo) dende 1969. Por primeira vez, o Panorama viaxa fóra do Brasil e preséntase internacionalmente. E o MARCO acolle esta exposición –unha mostra do que se está a realizar actualmente nunha das escenas máis innovadoras da arte contemporánea actual– como única sede en España.

A decisión do MAM de encomenda-lo comisariado a un estranxeiro indicaba preocupación dos organizadores por renovar un evento tan consolidado. Así, o comisario concibiu o seu labor en dúas direccións: traballar coa arte e mailos artistas, pero tamén cuestiona-los "Panoramas" como institución. Facer unha exposición e asemade desarranxar o seu marco institucional para levar a cabo cambios renovadores. Dalgún xeito, Gerardo Mosquera creou un "anti-panorama", porque evita conscientemente a idea de presentar unha antoloxía ou exame da arte brasileira contemporánea para presentar unha exposición baseada nun concepto propio, capaz de se soster por si mesma e de viaxar ó exterior.

O concepto de "desarranxo" non foi imposto polo comisario, senón construído dende o observado na práctica artística, tras unha viaxe de investigación por once cidades de Brasil, onde se valorou o traballo de máis dun centenar de artistas. O título inspírase nun músico cubano dos anos sesenta, o pianista e compositor Felo Bergaza, que entusiasmaba ó público cos seus arranxos musicais, tan radicais que el os chamaba "desarranxos": "a súa exaltada inventiva de compositor e executante facía que ó final quedara pouco do número orixinal, aínda que non se crebase o seu marco". Neste concepto baséase a exposición: desarranxos creativos de estruturas, materiais, da dimensión formal ou do contido das obras. En palabras de Gerardo Mosquera, "algúns artistas crean as súas obras mediante o recurso formal e conceptual de "desarranxar" unha estrutura. O desarranxo pódese levar a cabo na dimensión formal da obra, no seu contido, na súa proxección, ou en todos eles".

Tódolos artistas participantes foron escolmados por seren protagonistas importantes destas orientacións, e porque as súas obras se poden entretecer no discurso visual da mostra. Por isto, dos 20 artistas reunidos, catro non son brasileiros nin viven no Brasil (o galego Jorge Barbi, o belga Wim Delvoye, a chinesa Kan Xuan, e mailo arxentino Jorge Macchi). A inclusión destes artistas dá á mostra un carácter máis temático e aberto, e responde a unha "autocrítica", dende dentro, ás exposicións determinadas por marcos nacionais ou rexionais, cuxo momento, en opinión do comisario, pasou. Así pois, en cada país onde se presente a mostra se incluirá un artista cuxa obra se axuste ó concepto expositivo. Nesta ocasión, o galego Jorge Barbi.

DESARRANXOS preséntase como unha exposición temática de interese internacional. Tal obxectivo posúe, en opinión do comisario da mostra, tres vertentes:

A primeira, contribuír á difusión da arte actual no Brasil, unha das escenas artísticas máis potentes do mundo. Varios artistas brasileiros circulan internacionalmente, pero se coñece moito menos Brasil como un espazo artístico de primeiro nivel, e cun perfil peculiar. Adoito fica a impresión de que Hélio Oiticica, Ligia Clark ou Cildo Meireles xurdiron da nada, debido ó gran descoñecemento en torno ós procesos culturais en Brasil, ós seus artistas e movementos.


A segunda é a intención de ofrece-la mostra en países ou zonas máis afastadas dos "circuítos internacionais", e onde se manifesta unha enerxía emerxente. Nestes lugares o exemplo e maila experiencia da plástica brasileira poden xerar un intercambio frutífero, sobre todo para os artistas e críticos novos.

E en terceiro lugar, o esforzo por crear unha pluralidade de circuítos internacionais capaces de establece-las súas propias prácticas e valores alén dos seus contextos, que permita falar de "arte internacional", "linguaxe artística internacional" e "escena artística internacional", e incluír no circuíto internacional unha exposición capaz de xerar interese por si mesma.

Artistas

    Adriana Varejão
    Adriano e Fernando Guimarães
    Alex Villar
    Cildo Meireles
    Ernesto Neto
    Fernanda Gomes
    Jorge Barbi
    Jorge Macchi
    José Damasceno
    José Guedes
    José Leonilson
    José Patrício
    Kan Xuan
    Lucas Levitan e Jailton Moreira
    Marcone Moreira
    Paulo Climachauska
    Sara Ramo
    Umberto Costa Barros
    Vik Muniz
    Wim Delvoye

Texto curatorial

É un lugar común afirmar que, en xeral, a arte brasileira seguiu unha inclinación construtiva –no sentido máis amplo do termo– a partir do impacto exercido alí nos anos cincuenta polo concretismo, que foi a prolongación máis influente do construtivismo orixinal. Este estereotipo, como tantos outros, contén bastante verdade.

Coido que o máis importante que fixo Max Bill na súa vida foi visita-lo Brasil. O artista e arquitecto suízo realizou unha mostra persoal no Museo de Arte de Súo Paulo en 1950, e ofreceu conferencias nesa cidade e en Río de Xaneiro. Como é sabido, un ano despois obtivo o premio na primeira Bienal de Súo Paulo, e en 1953 percorreu o Brasil convidado polo goberno. Os seus postulados estimularon unha nova época na arte brasileira, e o seu impacto chegou ata o novo milenio, servindo de base a toda unha orientación artística que o transcendeu cara a poéticas orixinais.

Agora ben, a extraordinaria influencia do concretismo no Brasil manifestouse máis por todo o que os brasileiros o "desarranxaron" creativamente que polo que o seguiron. Pero desordenar non significa negar de todo. É sorprendente comprobar canto tenden os artistas brasileiros a establecer estruturas, a crear "novas realidades" insólitas, a ordenar compoñentes de carácter serial, a traballar por adición de unidades, a usa-la xeometría ou certa pulsión matemática de maneira directa ou indirecta… A arte brasileira posúe, ademais, unha sensibilidade única cara ó material, e fundaméntase no obxecto, na súa realidade e na súa presenza física. Se ben coexiste con moitas outras, trátase dunha orientación prevalecente que dá un selo peculiar á arte no Brasil, e que resalta en relación coas inclinacións dominantes no resto dos países de América Latina.

A partir de aquí, algúns artistas crean as súas obras mediante o recurso formal e conceptual de "desarranxar" unha estrutura. O desarranxo pódese levar a cabo na dimensión formal da obra, no seu contido, na súa proxección, ou en todos eles. Dicía Gaston Bachelard: "Queremos sempre que a imaxinación sexa a facultade de formar imaxes. E é máis ben a facultade de deforma-las imaxes subministradas pola percepción e, sobre todo, a facultade de librarnos das imaxes primeiras, de cambia-las imaxes".

Velaquí unha zona importante da imaxinación artística brasileira: unha imaxinación como "cambio", como "deformación" de imaxes existentes, e aínda de imaxes "primeiras", raizales. Unha boa parte da arte brasileira precisa marcos previos sobre os cales, e dentro dos cales, exerce-la súa liberdade. É unha liberdade no interior dun cárcere querido e gustoso, como "o amor no cárcere dos teus brazos" de que falaba un vello bolero que veño de inventar. Insisto en que non me refiro a un procedemento de deseño senón a unha variedade de estratexias estético-discursivas, adoito moi complexas e sutís, co fin de crear sentido. Elas, de certo modo, subverten dende dentro o marco construtivo, pero sen o crebar, máis ben ampliando as súas posibilidades cara a campos inéditos, potenciándoas en forma nova, pulsando unha tensión creadora de significados. A frecuencia desta operación no Brasil debe provir do neoconcretismo, que foi un "desarranxo" cuxo influxo ambiguo e multidireccional persiste ata hoxe, moi enraizado na dinámica artística do país.

Toda esta orientación encaixa nas tendencias posminimalistas da chamada linguaxe artística internacional. Pero, en todo caso, os brasileiros son "posts" cheos de mundo. En certo sentido, o minimalismo foi un "soño da razón" do concretismo, ó tempo que un concretismo inxenuo, "á americana", e desenganado de aspiracións de deseño e arquitectura. Despois, o posminimalismo foi o seu neoconcretismo. Este xeito revertido de poñe-las cousas paréceme plausible, non só polo xiro anti-hexemónico que implica, senón porque o neoconcretismo antecedeu en moitos anos ó posminimalismo, ademais de abrir un camiño novo, diferente.

Facendo eco á herdanza neoconcreta e posneoconcreta, os artistas brasileiros –tanto os "rigoristas" de Súo Paulo como os "lúdicos" de Río de Xaneiro, para seguir coa dicotomía clásica– traballan cunha liberdade, unha emotividade, unha espontaneidade e unha sensibilidade particulares, ás veces inefable, que lles dá un trazo característico alén da súa diversidade. Eles introduciron unha –quizais– paradoxal expresividade no detachment contemporáneo, complexizaron ó máximo a estética do material, provéndoo ó tempo dunha carga subxectiva, e diversificaron, volveron máis complexa e inda subverteron a práctica da "linguaxe internacional".

A personalidade desta plástica anti-samba non se produce –como tanto ocorre na arte latinoamericana– mediante representacións, simbolizacións ou activacións importantes da cultura vernácula, senón por unha maneira específica de face-la arte contemporánea. É dicir, máis polos modos de face-los textos que de proxecta-los contextos.

Superar todo resto de neurose nacionalista e das súas tensas disxuntivas permitiu ós artistas brasileiros se concentrar no seu traballo en si e en calma (o que, por certo, resultaría moi saudable para moitos artistas latinoamericanos aínda a estas alturas). Tal posición, unida á atracción pola vangarda internacional que se foi enraizando como consecuencia das bienais de Súo Paulo, e xunto con outros procesos facilitados polo sincretismo cultural do Brasil, produciu o que vexo como unha superación do programa da Antropofaxia. Xa non se trata de apropiar e degluti-lo "internacional", senón de facelo. Se, en termos moi xerais, se impuxo polo mundo unha sorte de "linguaxe artística internacional" froito da maior internacionalización dos circuítos e do mercado da arte, os brasileiros, máis que falar esta linguaxe con acento, están a construíla á brasileira; é dicir, reinventándoa ó seu propio xeito.

Esta transformación dos canons globais pola arte brasileira contemporánea constitúe tamén un "desarranxo". Permite proceder en sentido contrario, do Brasil cara ó mundo, e ver certa poética "brasileira" nas obras dos artistas estranxeiros incluídos na mostra, alén dos seus trazos moi persoais e das súas diferenzas. Non quero dicir que estes artistas reciban influencias da arte brasileira, senón que coinciden en certos trazos xerais moi frecuentes e marcados na arte do Brasil, trazos que encarnan e expanden orientacións de época. Ó mesmo tempo, os "desarranxos" dos artistas convidados contribúen activamente a diversificar e enriquece-lo alcance da exposición.

O concepto do "desarranxo" como eixo para a escolma dos artistas e das súas obras, así como para o discurso conceptual e visual da mostra, inspírase nun músico cubano: o pianista e compositor Felo Bergaza, unha figura bastante esquecida da vida nocturna habaneira dos anos sesenta. Nas noites do cabaré Tropicana, Felo entusiasmaba á xente cos arranxos musicais que tocaba nun gran piano de cola. Tan radicais eran que el os chamaba "desarranxos". A súa exaltada inventiva de compositor e executante facía que ó final pouco quedase do número orixinal, aínda que non se crebase o seu marco.

De xeito parecido, nesta mostra e nas súas obras o feito creativo maniféstase nun acto suave de subversión. Tal vez este se relaciona co espírito destes tempos metamórficos, onde as mudanzas teñen lugar nas marxes, nas fronteiras, nos intersticios, nas minipolíticas... nunha complexa trama de readecuacións. Aínda que se falou dunha "era da aquiescencia", coido con bastante optimismo que se trata en realidade dun tempo dialóxico, onde as transformacións se desenvolven dun xeito diferente, en sentido horizontal e expandido máis que vertical e concentrado. Vivimos unha época de reaxuste, que entretece unha pluralidade de procesos onde participan axentes sociais e culturais antes excluídos. Alén da arte e da cultura, toda unha estratexia do "desarranxo" caracteriza –e asemade metaforiza– un mundo post-utópico onde a dinámica de transformación, máis que cambia-lo que é, procura "desarranxalo".

Comisariado

Gerardo Mosquera

Crítico, historiador da arte e comisario independente, Gerardo Mosquera reside na Habana. É
curador adxunto do New Museum of Contemporary Art, Nova York; asesor da Academia de Belas
Artes do Estado de Holanda; membro dos consellos editoriais das revistas Art Nexus, Atlántica,
Calabar, Ideas & Ensaios, Nka e Third Text. Fundador da Bienal de La Habana e membro do equipo
organizador das súas tres primeiras edicións: 1984, 1986 e 1989.

Entre as súas exposicións máis recentes, inclúense ‘States of Exchange', INIVA, Londres, 2008; ‘La
cuadratura do Cono. Border Jam', Museo Nacional de Artes Visuais, Museo Municipal Juan Manuel
Blanes, Centro Cultural de España, Museo y Archivo Histórico Municipal (Cabido), espazo público,
Montevideo, 2007; ‘Transpacífico. Un encontro en Santiago', Centro Cultural Palacio de La Moneda,
Santiago de Chile, 2007; Liverpool Biennial International 2006; ‘Cordially Invited', BAK e Museo
Central de Utrecht, 2004; ‘Panorama da Arte Brasileira (Desarrumado). 19 Desarranjos', Museu da
Arte Moderna, São Paulo, 2003, Paço Imperial, Río de Janeiro, 2003, Museo de Arte Moderna Aloísio
Magalhães, Recife, 2004, MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, 2005;
‘CiudadMúltipleCity. ArtePanamá 2003' (proxecto internacional de arte urbana); ‘Territorios
ausentes', Casa de América, Madrid, 2000; ‘No es sólo lo que ves. Pervirtiendo el minimalismo',
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2000; ‘Cildo Meireles', New Museum, Nova York, 1999; ‘Cinco
continentes y una ciudad', Museo de la Ciudad de México, 1998 e 2000; ‘Important & Exportant', II
Bienal de Johannesburgo, 1997; ‘Wifredo Lam', XXIII Bienal de São Paulo, 1996; ‘Ante América',
Biblioteca Luis Angel Arango, Bogotá, 1992, Museo Alejandro Otero, Caracas, 1993, Queens
Museum, Nova York, 1993, Centro Cultural de la Raza, San Diego, 1993, Yerbabuena Center for the
Arts, San Francisco, 1994, Spencer Museum, University of Kansas, Lawrence, 1994, Museo de Arte y
Diseño Contemporáneo, San José, 1994.

Entre as súas publicacións, destacan Copiar el edén. Arte reciente en Chile (editor), Santiago de
Chile, 2006; ciudadMULTIPLEcity. Urban Art and Global Cities: an Experiment in Context (co editor),
Amsterdam, 2005; Over Here. International Perspectives on Art and Culture (co editor), Cambridge
e Londres, 2004; Beyond the Fantastic. Contemporary Art Criticism from Latin America (editor),
Londres, 1995; Contracandea, Caracas, 1995; Del pop al post (editor), A Habana, 1993; El diseño
se definió en Octubre, A Habana, 1989, Bogotá, 1992. Ademais, Gerardo Mosquera publicou máis de
600 ensaios, artigos e comentarios en libros, catálogos e publicacións periódicas de moitos países.
Organizou e participou en numerosos simposios internacionais, e ditou conferencias e seminarios en
universidades e outras institucións dun centenar de cidades. Recibiu a Bolsa Guggenheim, Nova
York, en 1990, e o premio aos dez mellores libros publicados en Cuba ese mesmo ano. En 1998 o
capítulo arxentino da Asociación Internacional de Críticos de Arte elixiuno como crítico
latinoamericano de máis importante traxectoria (ex aequo con Paulo Herkenhoff).