rss feed Imprime esta páxina Envía esta páxina
encabezado

Presentación

A Biblioteca-Centro de Documentación conta con 32 postos de lectura, onde poden visualizarse as publicacións. A consulta en sala é directa, non é preciso cubrir ficha algunha, pero unha vez rematado o uso dos materiais, estes deberán deixarse nos carros habilitados para tal efecto. Non existe servizo de préstamo domiciliario.

Os fondos audiovisuais e outros materiais especiais terán que ser solicitados ao persoal da Biblioteca-Centro de Documentación, tendo en conta que non se poderá dispoñer de máis de tres obras a un tempo, nin poderán ser consultadas simultaneamente por máis de dúas persoas.

Nos casos permitidos pola Lei poderanse reproducir os fondos mediante fotocopia, que nunca poderá superar o 10% da obra consultada. As fotocopias teñen un custo de 0,10€/copia e son en branco e negro. Antes de utilizar a fotocopiadora terán que poñerse en contacto co persoal da Biblioteca para darlles instrucións precisas sobre o seu funcionamento. Así mesmo, tamén poderá facerse uso de cámaras fotográficas para conseguir unha copia en cor, sempre respectando os límites impostos pola Lei.

Respecto á hemeroteca, o último exemplar de cada revista preséntase nos expositores. O resto dos números están gardados no interior dos andeis.

Pregámoslles silencio, polo que os ordenadores portátiles e os teléfonos móbiles deberán estar desprovistos de son e non está permitido contestar chamadas telefónicas dentro da sala de lectura.

Non está permitido comer.

A utilización dos servizos da Biblioteca-Centro de Documentación supón a aceptación destas normas e o seu incumprimento dará lugar á perdida de uso do servizo.