rss feed Imprime esta páxina Envía esta páxina
Visita a Pontevedra

Visita a Pontevedra

Fechas: 
28 junio 2019
Lugar: 
Punto de encuentro: Illa das Esculturas
Horario: 
16.30


Reservas de plaza: 
taquilla MARCO antes del 24 de junio 
Desplazamiento libre (recomendamos el tren Vigo - Pontevedra que sale de la estación de Guixar a las 15:00). 
La distancia entre Illa das Esculturas y la Fundación RAC se realizará a pie (1, 5 Km / aprox. 10’)
Grupo máximo: 40 personas

Iniciaremos o percorrido ás 17:00 na Illa das Esculturas, onde gozaremos dunha visita guiada por Antón Castro, un dos impulsores do proxecto. Situada xunto ao río Lérez e inaugurada no marco do Xacobeo do ano 1999, a Illa das Esculturas é o maior museo de arte contemporánea ao aire libre de Galicia. Trátase dun espazo destinado ao diálogo arte-natureza, habitado por pezas site-specific dalgúns dos nomes máis potentes da escultura a nivel internacional (Francisco Leiro, Fernando Casás, Giovani Anselmo, Dan Grahamn, etc.) Case todas as obras teñen en común a utilización de granito galego.
Unha vez rematada a visita á Illa das Esculturas, desprazarémonos ata a Fundación Rosón Arte Contemporánea (Fundación RAC), onde realizaremos unha visita guiada á exposición A linguaxe da mirada, na cal estará presente Carlos Rosón, coleccionista e fundador do proxecto. Trátase dunha exposición colectiva de fotografía na que 11 artistas de recoñecido prestixio expoñen a problemática da identidade na sociedade contemporánea, xerando preguntas sobre a nosa relación coa contorna e a substitución do eu a través do “outro”. Un “outro” que, seguindo a Jean Paul Sartre, permítenos facernos conscientes de nós mesmos. A visita, que correrá a cargo de Sara Donoso, crítica, xestora artística e investigadora, terminará ás 20:00.

Iniciaremos el recorrido a las 17:00 en la Isla de las Esculturas, donde disfrutaremos de una visita guiada por Antón Castro, uno de los impulsores del proyecto. Ubicada junto al río Lérez e inaugurada en el marco del Xacobeo del año 1999, la Isla de las Esculturas es el mayor museo de arte contemporáneo al aire libre de Galicia. Se trata de un espacio destinado al diálogo arte-naturaleza, habitado por piezas site-specific de algunos de los nombres más potentes de la escultura a nivel internacional (Francisco Leiro, Fernando Casás, Giovani Anselmo, Dan Grahamn, etc.). Casi todas las obras tienen en común la utilización de granito gallego.

Una vez terminada la visita a la Isla de las Esculturas, nos desplazaremos hasta la Fundación Rosón Arte Contemporáneo (Fundación RAC), donde realizaremos una visita guiada a la exposición El lenguaje de la mirada, en la cual estará presente Carlos Rosón, coleccionista y fundador del proyecto. Se trata de una exposición colectiva de fotografía en la que 11 artistas de reconocido prestigio plantean la problemática de la identidad en la sociedad contemporánea, generando preguntas sobre nuestra relación con el entorno y la sustitución del yo a través del “otro”. Un “otro” que, siguiendo a Jean Paul Sartre, nos permite hacernos conscientes de nosotros mismos. La visita, que correrá a cargo de Sara Donoso, crítica, gestora artística e investigadora, terminará a las 20:00.

Fotografía: Vistas de salas de exposición © Fundación RAC