rss feed Imprime esta páxina Envía esta páxina
A creación do necesario: aproximaciós ó deseño do século XX en Galicia = La creación de lo necesario: aproximaciones al diseño del siglo XX en Galicia

A creación do necesario: aproximaciós ó deseño do século XX en Galicia = La creación de lo necesario: aproximaciones al diseño del siglo XX en Galicia

Textos:  María Luisa Sobrino Manzanares, Pedro de Llano Neira, Manuel Segade Lodeiro, Pepe Barro

Data de publicación: 
2 marzo 2004
ISBN: 
84-933121-5-0
Prezo: 
20€

Co gallo desta mostra, o Museo de Arte Contemporánea de Vigo publica un catálogo bilingüe que inclúe: textos protocolarios, presentación da comisaria, textos críticos de Mª Luisa Sobrino, Pedro de Llano e Manuel Segade sobre as tres seccións en que se estructura a mostra, un texto crítico do deseñador Pepe Barro escrito con ocasión desta mostra, e unha antoloxía de 15 textos sobre o deseño do século XX en Galicia, ademais do listado de obras en exposición.