rss feed Imprime esta páxina Envía esta páxina
Diáspora: 10 artistas galegos no exilio latinoamericano 1930 - 1970

Diáspora: 10 artistas galegos no exilio latinoamericano 1930 - 1970

Textos:  Xerardo Álvarez Gallego, Antonio Baltar, Eduardo Blanco-Amor, Castelao, Manuel Colmeiro, Isaac Díaz Pardo, Rafael Dieste, Miguel Anxo Fernández, Eugenio Granell, Carlos López Bernárdez, Maruja Mallo, Luis Seoane, Luis Soto Fernández, Lorenzo Varela, Carlos Velo

Data de publicación: 
20 maio 2005
ISBN: 
84-934364-0-2
Prezo: 
25€

MARCO e Fundación Luis Seoane editan un catálogo cun texto do comisario da mostra, unha entrevista con Isaac Díaz Pardo, un artigo de Miguel Anxo Fernández sobre a diáspora audiovisual, e unha escolma de 23 textos históricos sobre a arte galega e a diáspora (da autoría de Xerardo Álvarez Gallego, Antonio Baltar, Eduardo Blanco-Amor, Castelao, Manuel Colmeiro, Isaac Díaz Pardo, Rafael Dieste, Eugenio Granell, Maruja Mallo, Luis Seoane, Luís Soto Fernández, Lorenzo Varela e Carlos Velo), ademais das reproducións das obras incluídas na exposición e biografías e bibliografías dos artistas participantes.