Borrador para unha exposición sen título. CABELLO/CARCELLER