Convocatoria. #Clínica Colectiva de Proxectos / #Salón do MARCO. Un lugar para facer