DA TRADICIÓN Á MODERNIDADE. Unha aproximación crítica á historia dos temas, xéneros e soportes