EIDOS DA IMAXE. Grafías dos feitos e do pensamento