Eidos da imaxe. Grafías dos feitos e do pensamento