Espazo en espera. Accións e intervencións en torno á palabra, á imaxe, o son e o movemento