“MANUEL COLMEIRO (1919-1939). Arte en tempos de desacougo”. [EXPOSICIÓN EN ITINERANCIA]