O estado das cousas. O obxecto na arte de 1960 aos nosos días