O lapis máxico. A ilustración de libros infantís no Reino Unido na actualidade