Oliver Añón. Perspectivas sociais dun loro; 7 propostas para unha flexión