RESCATADA. 68 anos agardando a memoria filmada PRESENTACIÓN