RESCATADA: 68 anos agardando a memoria filmada / PROXECCIÓN E VERSIÓN COMENTADA (DIM, Día Internacional do Museo)