“SCORE. O espazo entre imaxe e son”. Exposición bibliográfica e dixital