‘A voz do tradutor’, de Martin Waldmeier. Proxecto gañador do Premio MARCO/FRAC Lorraine/SFKM para Novos Comisarios