O feito fotográfico. Colección fotográfica do Concello de Vigo 1984-2000