rss feed Imprime esta páxina Envía esta páxina
Mostra de produción propia, comisariada por Xosé Carlos López Bernárdez, que ten como obxectivo ofrecer unha nova ollada sobre a obra dun dos pintores chave na historia da arte galega: Manuel Colmeiro.
A mostra, producida polo MARCO, reúne unha selección de debuxos e obra sobre papel recente de Eduardo Gruber (Santander, 1949), facendo fincapé na relación entre literatura, pensamento e imaxe, tan presente na súa obra como a paixón pola metáfora.