Agrupémonos todos. Gregarismo, lecer e outros motivos de xuntanza