AVANCE da programación de exposicións do MARCO para o primeiro semestre de 2023