CASAS DE CARTÓN: fin proxecto e instalación en rúa Príncipe