CORPOS EFÍMEROS, MÁQUINAS PERFECTAS. Pequena historia do movemento, o tránsito e a transformación no cinema