INAUGURACIÓN MARCO. Visita guiada á exposición pola artista