rss feed Imprime esta páxina Envía esta páxina
‘La voz del traductor’, de Martin Waldmeier. Proyecto ganador del Premio MARCO/FRAC Lorraine/SFKM para Jóvenes Comisarios

‘La voz del traductor’, de Martin Waldmeier. Proyecto ganador del Premio MARCO/FRAC Lorraine/SFKM para Jóvenes Comisarios

Fechas: 
17 junio 2014 - 1 enero 2015

 

Comisarios: o MARCO de Vigo, o FRAC Lorraine (Fonds régional d’art contemporain de Lorraine) de Metz, Francia, e o SFKM (Sogn og Fjordane Kunstmuseum) de Førde, Noruega, que por vez primeira se suma a este proxecto, fai pública a decisión sobre a proposta gañadora da 6ª edición do premio para novos comisarios (2014). O proxecto gañador, que ten como título provisional Translator’s Voice [A voz do tradutor], é unha proposta do novísimo comisario Martin Waldmeier.
O xurado —composto por Beatrice Josse, directora do FRAC Lorraine, Ingrid Norum, comisaria do SFKM e Iñaki Martínez Antelo, director do MARCO— tomou a súa decisión tras ter analizado un total de 118 propostas de máis de 34 países diferentes, que foron avaliadas en función da súa calidade, a súa viabilidade, e a súa adecuación ás características dos tres espazos expositivos. Cada membro do xurado preparou unha lista dos seus dez mellores candidatos, que nunha reunión posterior se puxeron en común e se reduciu a dúas candidaturas. Tras unha conversa con cada un dos dous finalistas, o xurado decidiu por unanimidade adxudicarlle o premio a Martin Waldmeier, por tratar o seu proxecto un dos campos de interese común ás tres institucións organizadoras.
www.marcovigo.com
Vigo, 17 de xuño de 2014
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo
FUNDACIÓN MARCO: Concello de Vigo, Xunta de Galicia, Ministerio de Cultura
Príncipe 54. 36202 Vigo. Tel: 986 113900. Fax 986 11 39 01 info@marcovigo.com www.marcovigo.com
Martin Waldmeier (Basilea, Suíza, 1984) é comisario e investigador. Estudou Historia da Arte Contemporánea e de Medios, e conseguiu unha bolsa Fullbright para continuar cos seus estudos críticos e visuais no Arts Institute de Chicago, Estados Unidos. Na actualidade é doutorando en Culturas Visuais en Goldsmiths, na Universidade de Londres, coa tese O artista como tradutor. Martin traballou como axudante de comisario e coordinador residente no PROGR-Centro para a Produción Curatorial e como comisario e director temporal en Stadtgalerie, ambos traballos en Berna, Suíza. Recentemente tamén resultou gañador do Apexart's Unsolicited Proposal Program en Nova York coa exposición A morte dun cámara.
O seu proxecto para o premio para novos comisarios, que ten como título provisional Translator’s Voice [A voz do tradutor], explora a cambiante relación entre linguaxe e identidade no contexto da globalización. O proxecto reflexiona en que medida a crecente necesidade de traducións en todos os niveis da vida social, económica e cultural, pode ser considerada non só un desafío ou unha ameaza, senón tamén unha fonte de creatividade e experiencia, e ao mesmo tempo lugar de actividade subversiva e crítica.

De manera conjunta y simultánea, las tres instituciones organizadoras del Premio para Jóvenes Comisarios: el MARCO de Vigo, el FRAC Lorraine (Fonds régional d'art contemporain de Lorraine) de Metz, Francia, y el SFKM (Sogn og Fjordane Kunstmuseum) de Førde, Noruega, que por primera vez se suma a este proyecto, hace pública la decisión sobre la propuesta ganadora de la 6ª edición del premio para jóvenes comisarios (2014). El proyecto ganador, que tiene como título provisional The Translator's Voice [La voz del traductor], es una propuesta del jovencísimo comisario Martin Waldmeier.

El jurado —compuesto por Beatrice Josse, directora del FRAC Lorraine, Ingrid Norum, comisaria del SFKM e Iñaki Martínez Antelo, director del MARCO— tomó su decisión tras haber analizado un total de 118 propuestas de más de 34 países diferentes, que fueron evaluadas en función de su calidad, su viabilidad, y su adecuación a las características de los tres espacios expositivos. Cada miembro del jurado preparó una lista de sus diez mejores candidatos, que en una reunión posterior se pusieron en común y se redujo a dos candidaturas. Tras una conversación con cada uno de los dos finalistas, el jurado decidió por unanimidad adjudicarle el premio a Martin Waldmeier, por tratar su proyecto uno de los campos de interés común a las tres instituciones organizadoras.

Martin Waldmeier (Basilea, Suiza, 1984) es comisario e investigador. Estudió Historia del Arte Contemporáneo y de Medios, y consiguió una beca Fullbright para continuar con sus estudios críticos y visuales en el Arts Institute de Chicago, Estados Unidos. En la actualidad es doctorando en Culturas Visuales en Goldsmiths, en la Universidad de Londres, con la tesis El artista como traductor. Martin trabajó como ayudante de comisario y coordinador residente en el PROGR-Centro para la Producción Curatorial y como comisario y director temporal en Stadtgalerie, ambos trabajos en Berna, Suiza. Recientemente también resultó ganador del Apexart's Unsolicited Proposal Program en Nueva York con la exposición La muerte de un cámara.

Su proyecto para el premio para jóvenes comisarios, que tiene como título provisional The Translator's Voice [La voz del traductor], explora la cambiante relación entre lenguaje e identidad en el contexto de la globalización. El proyecto reflexiona en qué medida la creciente necesidad de traducciones en todos los niveles de la vida social, económica y cultural, puede ser considerada no solo un desafío o una amenaza, sino también una fuente de creatividad y experiencia, y al mismo tiempo lugar de actividad subversiva y crítica.