rss feed Imprime esta páxina Envía esta páxina
encabezado

PERFIL DO CONTRATANTE

 

Fundación MARCO

Instrucións de contratación para contratos non suxeitos á regulación harmonizada

Ver descargas

Contratacións ProgramadasNon hai


Licitacións abertas e documentación das mesmas

Patios e cubertas (ver descarga)

Licitacións en fase de adxudicación


Non hai

Contratos Adxudicados:

Atención ao público
Cafetería
Seguros
Mantemento
Ascensores
Poliza
Telefonía e datos
Seguridade
Limpeza

Procedementos anulados

Non hai

Contratos menores

XerenciaDescarga: