rss feed Imprime esta páxina Envía esta páxina
encabezado

Fundación MARCO

O 22 de outubro de 2002 os representantes do Concello de Vigo, Caixanova, a Xunta de Galicia e a Deputación provincial de Pontevedra crearon a Fundación MARCO, unha fundación de interese galego que  baixo a tutela do Servizo de Fundacións da Xunta de Galicia, xestiona as actividades do museo. 

O 11 de xaneiro do ano 2006, o Ministerio de Cultura entra a formar parte do padroado da Fundación MARCO. 

 

Membros do Padroado

 

  • Concello de Vigo
  • Xunta de Galicia
  • Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Padroado

 

Presidente

Abel Caballero Álvarez

Vicepresidente
María del Carmen Silva Rego

Vogais
Elena Espinosa Mangana 
Gorka Gómez Díaz 
María Carmen Lago Barreiro
Anxo Manuel Lorenzo Suárez
José Miguel Martín Peña
Ana Martínez Piñeiro 
Cayetano Rodríguez Escudero
Mercedes Roldán Sánchez

Padroa de Honra
Carlota Álvarez Basso

Secretario

Por designación

 

Director

Miguel Fernández-Cid