rss feed Imprime esta páxina Envía esta páxina
encabezado

Fundación MARCO

O 22 de outubro de 2002 os representantes do Concello de Vigo, Caixanova, a Xunta de Galicia e a Deputación provincial de Pontevedra crearon a Fundación MARCO, unha fundación de interese galego que  baixo a tutela do Servizo de Fundacións da Xunta de Galicia, xestiona as actividades do museo. 

O 11 de xaneiro do ano 2006, o Ministerio de Cultura entra a formar parte do padroado da Fundación MARCO. 

 

Membros do Padroado

 

  • Concello de Vigo
  • Xunta de Galicia
  • Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Padroado

 

Presidente de Honra

Alberto Núñez Feijóo

 

Presidente

Abel Caballero Álvarez

Vicepresidente
Abel Losada Álvarez

Vogais
Carlota Álvarez Basso 
Jaime Aneiros Pereira
María José Caride Estévez
Teresa Egerique Mosquera
María Carmen Lago Barreiro
Anxo Manuel Lorenzo Suárez
Mercedes Roldán Sánchez
Cayetano Rodríguez Escudero
Nuria Rodríguez Rodríguez

Secretario

José Riesgo Boluda

 

Director

Miguel Fernández-Cid