rss feed Imprime esta páxina Envía esta páxina

Conta de usuario

Información da conta.
Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, and underscores.
Introduza unha dirección de correo válida. Tódolos correos do sistema envíanse a esta dirección. A dirección de correo non se fai pública e só se emprega se quere recibir unha contrasinal nova ou se quere recibir novas ou notificacións por correo.
Persoal
Boletíns

Conforme ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de datos de Carácter Persoal, informámoslle de que os seus datos van ser incorporados a un ficheiro cuxo responsable é a Fundación MARCO, con domicilio en R/ Príncipe 54, 36202, Vigo, onde poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso, o de oposición.

Dándose de alta como usuario desta Biblioteca-Centro de Documentación, vostede dá o seu consentimento para o tratamento dos seus datos coa finalidade de prestarlle o servizo e remitirlle a información que sobre as actividades da Fundación MARCO poidan ser do seu interese, ben a través de boletíns de información periódicos, ben a través de accións puntuais informativas.