rss feed Imprime esta páxina Envía esta páxina
Arte na Galicia do século XX

Arte na Galicia do século XX

Datas: 
24 outubro 2012 - 22 maio 2013
Horario: 
mércores, de 19.30 a 21.00
Lugar: 
salón de actos

Organiza: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo

Docente: Ana Pereira Molares, con la colaboración de ponentes invitados en algunas de las sesiones.

Número de Sesións: 23 (descontando festivos e outros eventos)

Resumo contidos:

Ao longo dos séculos XX e XXI, no territorio peninsular desenvólvese un panorama artístico que se ben se vincula —con maior ou menor intensidade según os momentos e os seus protagonistas— aos parámetros internacionais, posúe ademais características que lle son propias e distintas, produto do seu acontecer tanto artístico como extra artístico, do seu contexto social, político e económico. Neste complexo contexto, aparecen comportamentos diferenciados nos distintos territorios, que son resultado de vivencias, tradicións e afáns tamizados por circunstancias moi diversas. Este curso leva a cabo unha aproximación á creación artística galega dos últimos cen anos, dende principios do século XX ata os anos oitenta.

Información práctica:

NOTA: durante a tempada 2012-13, por coincidir con festivos e outros eventos, non haberá curso os seguintes mércores: 5 e 26 de decembro, 2 de xaneiro, 13 de febreiro, 27 de marzo, 1 de maio

Prazas limitadas. Inscrición e matrícula a partir do 18 de setembro

Prezo de matrícula:

• 180€ (desconto do 20% para membros da Agrupación de Amigos do MARCO e para estudantes, previa acreditación), coa posibilidade de pago fraccionado nos prazos econdicións sinalados na ficha de inscrición.

• Desconto especial por inscrición en 2 cursos: 10% do prezo de matrícula (30% para membros da Agrupación de Amigos do MARCO)

Para esta edición dos cursos, e no marco do convenio asinado pola Universidade de Vigo e a Fundación MARCO, está en marcha a solicitude para a concesión de 2 créditos de libre elección e 1 crédito ECTS para alumnado da Universidade de Vigo.

Sesiones 1 y 2 (miércoles 24 y 31 octubre)

La arquitectura gallega en las primeras décadas del siglo XX: distintas interpretaciones modernistas y regionalistas

Sesiones 3 y 4 (miércoles 7 y 21 noviembre)

Las artes figurativas en el primer tercio de siglo: el predominio del regionalismo. La importancia de la ilustración satírica: Alfonso Rodríguez Castelao

Sesión 5 (miércoles 28 noviembre)

El inicio de la modernidad: el arte desde 1930 hasta el estallido de la Guerra Civil. El nacimiento de la arquitectura racionalista

Sesión 6 (miércoles 12 diciembre)

Tradición y renovación en las artes figurativas del segundo tercio de siglo

Sesiones 7 y 8 (miércoles 19 diciembre y 9 enero)

La aparición de un movimiento renovador: Os Novos

Sesión 9 (miércoles 16 enero)

Guerra y posguerra: el arte toma partido. Arquitectura e ideología. Cartelismo, ilustración y grabado

Sesión 10 (miércoles 23 enero)

Las poéticas del exilio

Sesión 11 (miércoles 30 enero)

El fin de la posguerra: 1957, final y principio. La modernización del lenguaje arquitectónico

Sesiones 12 y 13 (miércoles 6 y 20 febrero)

Artes plásticas en la Galicia del desarrollo: tendencias figurativas, abstractas e informalistas

Sesión 14 (miércoles 27 febrero)

La realidad gallega a través de la cámara. José Suárez y Virxilio Vieitez

Sesiones 15 y 16 (miércoles 6 y 13 marzo)

Diseño del siglo XX en Galicia: de los años veinte a la segunda mitad de siglo. La experiencia arte-industria en el Laboratorio de Formas de Galicia

Sesión 17 (miércoles 20 marzo)

Arquitectos y arquitecturas a partir de 1980

Sesiones 18 y 19 (miércoles 3 y 10 abril)

Los años ochenta. La importancia de Atlántica como reflejo de renovación artística

Sesión 20 (miércoles 24 abril)

El panorama creativo gallego después de Atlántica

Sesión 21 (miércoles 8 mayo)

La práctica artística, I

Ponentes invitados: Ángel Cerviño, con Teo Soriano

Comisario y artista de la exposición 'El boceto del mundo'

Sesión 22 (miércoles 15 mayo)

La práctica artística, II

Ponentes invitados: Alberto González-Alegre, con Berta Cáccamo

Comisario y artista de la exposición 'El boceto del mundo'

Sesión 23 (miércoles 22 mayo)

Nuevos artistas y nuevos soportes