rss feed Imprime esta páxina Envía esta páxina
encabezado

Fondos

Taboa de contidos

A Biblioteca-Centro de Documentación ten como obxectivo un labor de achegamento de material documental (catálogos, publicacións periódicas) e dixital (directorios, acceso a internet) aos nosos usuarios e visitantes, para que así complementen a súa visión da arte contemporánea alén das salas de exposición.
O fondo bibliográfico ascende aproximadamente a 5.500 volumes, cifra que se vai incrementando ano tras ano.
A súa distribución na sala de lectura é a seguinte:

 • Dicionarios e Referencia: dicionarios, memorias...

 • Teoría xeral da arte: estética, crítica, teoría da cor, imaxe...

 • Historia da arte contemporánea e movementos artísticos

 • Museoloxía, Patrimonio e Bens culturais

 • Teoría e Historia do cine. Monografías de directores de cine

 • Arquitectura e urbanismo

 • Deseño e Ilustración

 • Catálogos de exposicións colectivas

 • Catálogos de exposicións individuais Galicia

 • Catálogos de exposicións individuais España

 • Catálogos de exposicións individuais Internacional

 • Catálogos de Feiras e Bienais

 • Publicacións de exposicións no MARCO

 • Audiovisuais

 • Publicacións periódicas Galicia

 • Publicacións periódicas España

 • Publicacións periódicas Internacional